„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“

Програмата е: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Процедурата е: „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“ Целта на...