потребителско преживяване UX design

Какво представлява дизайн на потребителско преживяване – UX design?

Дизайнът на потребителско преживяване (UX) е процес, в който дизайнерските екипи създават продукти, които осигуряват лесно, смислено и подходящо преживяване на потребителите. Това включва проектирането на целия процес на придобиване и интегриране на продукта, включително аспекти на марката, дизайн, използваемост и функции.

Това, което UX дизайнерите правят, е много повече от самия дизайн на потребителския интерфейс.

„Дизайн на потребителско преживяване“ често се използва заедно с термини като „Дизайн на потребителския интерфейс“ и „Използваемост“. Въпреки това използваемостта и дизайнът на потребителския интерфейс (UI) са важни аспекти от UX дизайна и са част от него. UX дизайнът обхваща широк спектър от различни други области. Той покрива целия процес на придобиване и интегриране на продукт, включително аспекти на марката, дизайна, използваемостта и функциите. Това е процес, който започва преди продукта да е в ръцете на потребителя. Важно е да се каже, че задоволяването на потребителските нужди трябва да отговаря и на фирмените цели.

„Нито един продукт не е самостоятелен като остров. Продуктът е много повече. Това е сплотен, интегриран набор от преживявания. Помислете за всички етапи през които даден продукт или услуга преминават – от първоначални намерение през последващи промени или от първо използване до последваща помощ, сервиз и поддръжка. Преминаването през всички тези етапи трябва да бъде безпроблемно, лесно и достъпно за потребителя. “

– Дон Норман, изобретател на термина „Потребителски опит“

Продуктите, които осигуряват добро потребителско преживяване (напр. IPhone), са проектирани с идеята не само за консумацията или употребата на продукта, но и за целия процес на придобиване, притежаване и дори отстраняване на неизправности. По същия начин, UX дизайнерите не се фокусират само върху създаването на продукти, които да бъдат използваеми; те се концентрират върху други аспекти на потребителското изживяване, като удоволствие, ефективност и забавление. Следователно няма единна дефиниция за добро потребителско преживяване. Вместо това доброто потребителско преживяване е това, което отговаря на нуждите на конкретен потребител в конкретна ситуация, в който той или тя използва продукта.

UX дизайнерите обмислят защо, как и за какво да се използва продукта

Като UX дизайнер трябва да помислите защо, как и за какво да използвате продукта. ЗАЩО включва мотивацията на потребителите за приемане на даден продукт, независимо дали те са свързани със задача, която желаят да изпълнят, или с ценности и възгледи, които потребителите свързват със собствеността и използването му. Трябва да помислите КАКВО могат потребителите да направят с даден продукт – неговата функционалност. И накрая, КАК се отнася до дизайна на функционалността по достъпен и естетически приятен начин. UX дизайнерите започват с защо преди да определят какво и накрая се избира как. По този начин се създават продукти, с които потребителите могат да работят безпроблемно, достъпно и лесно. В софтуерните дизайни ще трябва да се уверите, че „веществото“ на продукта идва през съществуващо продукт и предлага безпроблемно, плавно изживяване.

потребителско преживяване UX design

UX Design е насочен към потребителя

Тъй като UX дизайнът обхваща целия опит с даден продукт при ползване от потребителя, това е мултидисциплинарна област. UX дизайнерите идват от различни среди като например: визуален дизайн, програмиране, психология или дизайн на взаимодействието. 

За да създадете добър дизайн, който да осигури безпроблемна работа за потребителите означава, че трябва да работите с повишен внимание по отношение на достъпността и приспособяването на физическите ограничения на много от тях, като четене на малък текст. 

Типичните задачи на UX дизайнера варират, но често включват проучване на потребителите, създаване на потребителски аудитории, проектиране на рамки и интерактивни прототипи, както и тестване на проекти. 

Тези задачи могат да варират значително в различните организации, но винаги изискват от дизайнерите да работят за потребителите и да държат нуждите на потребителите в центъра на всички усилия за проектиране и развитие. 

Ето защо можем да кажем, че повечето UX дизайнери работят под някаква форма на потребителски ориентиран работен процес и продължават да насочват своите усилия, докато не се справят оптимално с всички възникващи проблеми и нужди на потребителите.

потребителско преживяване UX design

Потребителско-ориентираният дизайн е итерактивен процес, при който разбирате потребителите и техните нужди като отправна точка за целия дизайн и разработка.