Panda Adaptive Defense 360

e не само антивирусна защита, а КОМПЛЕКСНА УСЛУГА по кибер-сигурност, отговаряща на всички изисквания на българското и европейско законодателство

Избирайки Panda Adaptive Defense 360

на платформа Aether  Вие получавате 4 продукта, управлявани  с единна обща конзола и с един общ, лек комуникационен агент

Новият модел на защита

Непрекъснат мониторинг на всички програми

Обработка на голям масив от данни и машинно обучение

Задълбочен анализ от експерти

Репорти свързани с разследване на заплахи

Превенция от познатия зловреден код

Динамично засичане на експлойти

Задълбочен анализ от експерти

Засичане на база поведение

Всичко за Panda Adaptive Defense 360

единственото решение, което може да гарантира, че всички програми, които работят са надеждни

БАЗОВО И РАЗШИРЕНО БЛОКИРАНЕ

Adaptive Defense работи на 2 принципа на блокиране на ИТ атаките: Базово блокиране позволява на приложенията определени като goodware да бъдат стартирани, както и тези, които вече са класифицирани от Panda Security системата и експертите в лабораторията. Разширено блокиране разрешава стартиране единствено на goodware. Това е единственият начин за превенция срещу атаки тип ‘0-риск’ в сигурността.

ЗАЩИТА НА УЯЗВИМИ СИСТЕМИ

Работни станции и сървъри, с операционни системи, които не са ъпдейтвани от много време, няма да представляват вече проблем за организацията. Adaptive Defense предлага защита на уязвими системи, които вече не се поддържат от производителя, като Windows XP, без необходимост от инсталация на антивирус.

Големи бази данни от облака

Adaptive Defense прави мониторинг на всички процеси, които се изпълняват на клиентската машина (сървър). Мониторинга в комбинация с изкуствен интелект от големите бази данни във облака, позволяват незабавно идентифициране и класифициране поведението на всяко приложение. Експертите по сигурността в Panda Security лабораториите, идентифицират от своя страна приложенията, които не са били класифицирани от изкуствения интелект,  с цел да се проучат максимално всички рискове и уязвимости, насочени към дадена организация. Това поставя сигурността на информацията на съвсем ново ниво, разглежда се всеки инцидент и се прави задълбочено разследване как, от къде и кога е имало опити за пробив в системите. Администраторите могат да селектират различни режими на работа на системата за сигурност. С Adaptive Defense може да сте сигурни, че всяко приложение и софтуер във вашата организация ще бъде на 100% изследвано и класифицирано, така че да имате максимална видимост и прозрачност на събитията без изненади!

Управление на услугите

100% УПРАВЛЯЕМА УСЛУГА
Технологиите на Panda Security базирани на Machine Learning и Big Data анализ правят така, че Adaptive Defense автоматично да може да класифицира приложенията, без прекъсване при крайния потребител.

БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВ ХАРДУЕР
Услугата се управлява през уеб базирана конзола, като позволява поддръжка на всички Windows работни станции, сървъри, смартфони и отдалечени офиси.

Пълен контрол над IT инфраструктурата

ОТЧЕТИ НА СЪБИТИЯТА

Adaptive Defense дава подробни отчети и графики, за да може лесно и бързо да се ориентирате в статуса на защита, да направите анализ и оценка на събитията. Може да проследите дадена атака и достъпените ресурси от нея. Идентифицирайте критични уязвимости в мрежата и вземете мерки за превенция.

СТАТУС И ИНФОРМАЦИЯ ЗА МРЕЖАТА

Adaptive Defense изпраща съобщение и аларми, веднага щом зловреден код бъде засечен в корпоративната мрежа. В допълнение, отчетите по услугата дават информация в подробности за местоположението на атаката, заразени компютри и щети нанесени от зловредния код. Тези данни могат да бъдат пращани и на имейл.

SIEM ИНТЕГРАЦИЯ

Adaptive Defense се интегрира успешно със SIEM продукти като QRadar или ArcSight.
Информацията за секюрити събитията, събрана в продукта, ще Ви помогне да анализирате в реално време поведението на компютрите (служители) и мрежата. За тези, които нямат SIEM система, Adaptive Defense предлага опционално своя система за следене на събитята и съхранение, в реално време на цялата събрана информация.